اذان صبح 04:35
طلوع آفتاب 05:57
اذان ظهر 11:37
غروب آفتاب 17:18
اذان مغرب 17:34
نیمه شب 22:57

خبر آمد مسئول فضاي سبز دفتر فني خبر داد جلسه شوراي ترافيك استان يزد دبير كميته پيمان شوراي فني استان
برگزاري جلسه بررسي طرح احداث پارك سرو ابركوه
مسئول فضاي سبز دفتر فني خبر داد
باحضور معاون فني دفتر فني و مديركل محيط زيست استان و كارشناسان ادارات محلي طرح احداث پارك سرو ابركوه مورد بررسي قرار گرفت
به رياست معاون عمراني استانداربرگزار شد
جلسه شوراي ترافيك استان يزد
جلسه شوراي ترافيك استان يزد به رياست معاون هماهنگي امور عمراني استاندار برگزار شد.
برگزاري پانزدهمين جلسه كميته پيمان شوراي فني
دبير كميته پيمان شوراي فني استان
باحضور مديركل دفتر فني و اعضاي كميته پيمان، پانزدهمين جلسه اين كميته در دفتر فني استانداري برگزار شد.
برگزاري جلسه بررسي طرح احداث پارك سرو ابركوه
مسئول فضاي سبز دفتر فني خبر داد
باحضور معاون فني دفتر فني و مديركل محيط زيست استان و كارشناسان ادارات محلي طرح احداث پارك سرو ابركوه مورد بررسي قرار گرفت
به رياست معاون عمراني استانداربرگزار شد
جلسه شوراي ترافيك استان يزد
جلسه شوراي ترافيك استان يزد به رياست معاون هماهنگي امور عمراني استاندار برگزار شد.
مدير كل دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري
ورودي روستاي شحنه بايد از اين وضعيت خارج شود
مدير كل دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري يزد اولين اولويت كاري در ساماندهي ورودي روستاي شحنه را اعتمادسازي براي مردم عنوان و بيان كرد: افتخار دولت تدبير و اميد برخاستن از دل مردم است.
با حضور مديركل سياسي و انتخابات استانداري برگزار شد
دومين نشست هم انديشي الگوي اسلامي - ايراني پيشرفت
مدير كل دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري يزد اولين اولويت كاري در ساماندهي ورودي روستاي شحنه را اعتمادسازي براي مردم عنوان و بيان كرد: افتخار دولت تدبير و اميد برخاستن از دل مردم است.
برگزاري پانزدهمين جلسه كميته پيمان شوراي فني
دبير كميته پيمان شوراي فني استان
باحضور مديركل دفتر فني و اعضاي كميته پيمان، پانزدهمين جلسه اين كميته در دفتر فني استانداري برگزار شد.

نمایشگر یک مطلب


نمایشگر یک مطلب